Stem op bedrijven

Via de tool onderaan kan u als studierichting een ‘stem’ uitbrengen op bedrijven, waarvoor u een online company session wenst of die u wenst te bezoeken (indien bedrijfsbezoeken mogelijk zijn). U kan uit de dropdown een bedrijf kiezen en een voorkeur tussen 0 (geen interesse) en 4 (zeer grote interesse) geven. U kan deze gegevens op elk moment aanpassen. U doet dit voor de online company session, alsook voor de bedrijfsbezoeken. Bedrijfsbezoeken voorlopig niet georganiseerd in 2021, deze scores dienen enkel ter informatie, indien er zich toch mogelijkheden voordoen.

Gelieve bij het toevoegen van de scores geen Internet Explorer te gebruiken (wel: Chrome, Firefox, …)

No records were found.

Voeg een voorkeur toe