ACT Banner

Online company sessions

ACT Banner

Online company sessions

Online company sessions

De Online company sessions zijn een nieuwe formule waarbij technologiebedrijven zichzelf en hun activiteiten via MS Teams voorstellen aan geïnteresseerde studenten. Elke sessie bevat een korte bedrijfspresentatie, gevolgd door een interactieve kennismaking met open Q&A.

In de bedrijfspresentatie vertellen de deelnemende bedrijven over hun producten en activiteiten, de technologieën waarmee ze werken, welke soorten loopbanen en jobs ze aanbieden en welke samenwerkingen ze zoeken met scholen en studenten (stages, eindejaarswerken, gastcolleges, kennisdeling,…).

De Online company sessions zullen gegroepeerd worden georganiseerd op een aantal vooraf vastgelegde data, met een 6-tal sessies per datum. De bedoeling is dat studenten uit verschillende studiejaren samen kunnen deelnemen. Vermits alles online plaatsvindt, kunnen studenten in één dag gemakkelijk meerdere sessies bijwonen. Het voordeel voor de bedrijven is dat het maximum aantal deelnemers vrijwel onbeperkt is, vermits er geen organisatorische beperkingen zijn.

Programma-onderdeelTijd
1) Introductie+- 5 min
2) Activiteit bedrijf, bedrijfscultuur, type jobs+- 10 min
3) Focus op: projecten, technologieën, ook:
beelden bedrijf, apparatuur, gebouwen, events…
+- 25 min
4) Q&A en oplijsting mogelijke samenwerking met
studenten-scholen (stage, werkplekleren, begeleiding studiewerken…)
+- 10 min
Totaal+- 50 min

Best practices voor een aantrekkelijke online company session

In wezen moet je een goede Powerpoint-presentatie geven. Hierbij gelden dezelfde basisregels als voor een ‘traditionele’ powerpointpresentatie in een zaal: nl. voorkeur voor het visuele, weinig text, interactie, aandacht trekken, getuigenissen via enkele ambassadors.

Specifieke tips voor de presentatie over Technologie-activiteiten van je bedrijf: gebruik veel beeld, animaties, schema’s. Geef praktijkvoorbeelden. Getuigenissen (Technicus aan het woord.)

Specifieke tips voor het presenteren van jobinhoud en loopbanen: ook hier veel illustreren.

Voorbeelden:

  • jobinhoud: hoe ziet de week van bv. een ingenieur er uit bij ons?
  • werkcultuur: illustreren via 5 (instagram-achtige) beelden (kantoor, eetzaal, eindejaarsevent, teambuilding, verjaardagsfeestje..), een korte getuigenis van een startende, pas afgestudeerde technicus

Zie Tutorials over ‘Hoe presenteren in MS TEAMS

Basis

Meer specifiek

Discover online company sessions of Dumoulin Aéro, Vision ++, In the pocket, Audi Brussels (November 2020)

Nog vragen? Bezoek onze F.A.Q.

Zin om als bedrijf een Online company session te houden? Of bent u als school geïnteresseerd in het programma? Vragen hierover? Neem contact op met sanja.chen@agoria.be.